Pamatojoties uz Prokuratūras likumu, no 2010. gada 11. maija līdz jauna ģenerālprokurora iecelšanai Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ģenenrālprokurora pienākumus uzdevis pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroram Arvīdam Kalniņam. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums izdots šodien, 10. maijā.

Atbilstoši Prokuratūras likumam ģenerālprokurora pilnvaru izbeigšanās gadījumos Augstākās tiesas priekšsēdētājs nosaka, kurš no Ģenerālprokuratūras departamentu virsprokuroriem līdz jauna ģenerālprokurora iecelšanai pilda ģenerālprokurora pienākumus. Līdzšinējā ģenerālprokurora Jāņa Maizīša pilnvaru laiks amatā beidzas 10. maijā, taču Saeima nav apstiprinājusi amatā jaunu ģenerālprokuroru.

Izvērtējot prokuratūras darba aktualitātes un šībrīža darbības prioritātes, kā arī katra no trim Ģenerālprokuratūras departamentiem funkcijas, Augstākās tiesas priekšsēdētājs ģenerālprokurora pienākumus uzdevis pildīt Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroram.   

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211