Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, uzklausot Akadēmijas Prezidija izvirzīto kandidātu raksturojumus, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu šogad nolēma piešķirt Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem Vijai Klušai un Kalvim Torgānam.

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns Lielo medaļu saņems par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.

Tradicionāli Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas pasniedz Akadēmijas rudens pilnsapulcē, kas šogad būs novembrī.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko akadēmija piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem.

Līdz šim starp 50 Latvijs Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas saņēmējiem bijuši tikai divi juristi – Dītrihs Andrejs Lēbers 1995.gadā un Tālavs Jundzis 2016.gadā.

Augstākā tiesa priecājas par atzinību Augstākās tiesas Goda tiesnesim. Kalvis Torgāns bija Civillietu departamenta tiesnesis no 2008.gada līdz 2014.gadam un deva būtisku ieguldījumu departamenta judikatūras veidošanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211