Nav problēmu ar korupcijas lietu izskatīšanu tiesās, problēmas, iespējams, ir likumpārkāpumu atklāšanā. Līdz tiesai nonāk nedaudz šādu lietu, atsevišķu kategoriju lietas, atbildība par kurām paredzēta Krimināllikumā, piemēram, par tirgošanos ar ietekmi, Augstākās tiesas praksē vispār nav bijušas. Tāda bija viena no atziņām, ko sarunā ar Augstākās tiesas tiesnešiem guva Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO – Groupe d’Etats contre la corruption) eksperti.

GRECO ekspertu delegācija 21. – 25. janvārī ieradusies Latvijā, lai noskaidrotu, kā tiek pildītas Eiropas Padomes prasības koruptīvo likumpārkāpumu novēršanā. Par Augstākās tiesas praksi korupcijas lietu iztiesāšanā GRECO sekretariāta pārstāve Tania Van Dijka un eksperti Alastairs Brovns un Jaans Ginters no Skotijas Prokuratūras un Igaunijas Tartu Universitātes Juridiskās fakultātes iztaujāja Senāta Krimināllietu departamenta senatoru Pēteri Dzalbi un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Galvenie jautājumi, kas interesēja GRECO ekspertus, saistīti ar saukšanu pie atbildības par kukuļņemšanu, došanu, kukuļa piesavināšanos, par kukuļa pieprasīšanu, par to, kādi materiāli vai cita veida labumi tiek uzskatīti par kukuli, vai personas ir saucamas pie atbildības par korupciju privātajā sektorā, kas Latvijas likumdošanas izpratnē ir amatpersona. Viņi analizē arī paredzētās sankcijas, īpašu uzmanību pievēršot mantas konfiskācijas piemērošanai. Eksperti interesējās par korupcijas lietu dinamiku Augstākajā tiesā kopš 1993. gada un Augstākās tiesas tiesnešu redzējumu, kādi ir šķēršļi un problēmas šo lietu iztiesāšanā.

Pēc novērtējuma vizītes eksperti izstrādās novērtējuma ziņojumu, sniedzot rekomendācijas trūkumu novēršanai. Ziņojumi tiks sagatavoti divos ar korupcijas novēršanu un apkarošanu saistītos jautājumos – noziedzīgie nodarījumi, kas paredzēti Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijā, un politiskā finansējuma caurskatāmība.

GRECO eksperti vizītes ietvaros apmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Tieslietu ministriju, Augstāko tiesu, Ģenerālprokuratūru, Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī tiekas ar Centrālās vēlēšanu komisijas, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Uzņēmumu reģistra un Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjiem. Ekspertiem plānotas tikšanās arī ar politisko partiju, sabiedrisko organizāciju un mediju pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācību spēkiem un zinātniekiem.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju un savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi. Par ziņojumu rekomendāciju ievērošanu dalībvalstij ir jāatskaitās GRECO plenārsēdē. GRECO eksperti Latviju apmeklēja 2001. un 2004.gadā, attiecīgi sagatavojot pirmā un otrā novērtējuma ziņojumu par situāciju korupcijas novēršanā un apkarošanā. 1999. gadā noslēgtajam Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000. gadā. Šobrīd GRECO sastāvā ir 36 valstis.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211