11. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja 20 cilvēku liela Gruzijas mediju un NVO delegācija. Sarunā ar Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi, Komunikācijas nodaļas vadītāju Rasmu Zvejnieci un preses sekretāri Baibu Kataju viņi guva priekšstatu par tiesu sistēmu Latvijā, tiesnešu atlasi un karjeras iespējām, tiesnešu neietekmējamību, lietu sadali un Augstākās tiesas komunikāciju ar sabiedrību.

Tā kā Gruzijas delegācijas sastāvā bija nevalstisko organizāciju pārstāvji, viņi ieinteresēti iztaujāja I. Bičkoviču arī par Latvijas tiesnešu biedrību, kuras prezidents viņš ir. Savukārt J. Briedes stāstījums par administratīvo lietu izskatīšanu Latvijas tiesās viesiem bija interesants, jo Gruzijā kārtība ir citāda. Gruzijas žurnālisti ieskatījās informācijas apjomā, kas tiek publicēts Augstākās tiesas mājas lapā un izjautāja par žurnālistu iespējām būt klāt tiesu procesos.

Gruzijas mediju un NVO pārstāvju četru dienu vizītes mērķis Latvijā bija apzināt Latvijas mediju vidi, reģionālo attīstību, NVO un pretkorupcijas situāciju. Apmeklējums notika pēc Delnas ielūguma ar Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu. Gruzijas delegācija apmeklēja Liepāju, Kuldīgu, Jūrmalu un Rīgu. Projekta mērķis – pretkorupcijas jomas apzināšana, kā arī Latvijas mediju pieredzes apgūšana, līdzdarbojoties korupcijas novēršanā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211