Bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pildīs senatora pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa uzskata, ka A. Guļāna pieredze, zināšanas un profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša darbam Senātā un tā būs noderīga un vērtīga Administratīvo lietu departamentā.

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča iesnieguma pozitīvu atzinumu šādam lēmumam 27. jūnijā deva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Savukārt 30. jūnijā vienbalsīgu lēmumu par Guļāna iecelšanu Administratīvo lietu departamenta senatora amatā pieņēma Administratīvo lietu departamenta senatoru kopsapulce.

Pirms ievēlēšanas Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā A. Guļāns bija Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis, taču četrpadsmit gadus viņš ir bijis ne tikai tiesnesis, bet vairāk iestādes vadītājs, iepazinis valsts pārvaldes darbu, kam atbilstošāka ir administratīvo tiesību nozare. Jauno amatu bijušais priekšsēdētājs uzņem kā jaunu, interesantu izaicinājumu un ir gandarīts par iespēju pievienoties radoša un zinoša kolektīva darbam.  

Senatora pienākumus Administratīvo lietu departamentā A. Guļāns sāks pildīt ar 21. jūliju, kad departamentā būs vakanta senatora amata vieta, jo senators Aldis Laviņš tiks pārcelts Civillietu departamenta senatora amatā. Lēmums par to ir pieņemts Civillietu departamenta senatoru kopsapulcē 5. jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211