Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 26. martā Luksemburgā piedalīsies starptautiskā konferencē „Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību un judikatūras ietekme uz kopienu tiesību interpretāciju”.

Konferenci rīko Eiropas Kopienu Tiesa saistībā ar Romas līguma parakstīšanas 50. gadadienas atceri, aicinot konferencē piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko tiesu un konstitucionālo tiesu priekšsēdētājus.

27. martā Guļāns apmeklēs Eiropas Kopienu Tiesas virspalātas sēdi un tai sekojošu pieņemšanu.
25. martā aprit 50 gadi kopš Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Beļģijas un Luksemburgas valstu vadītāji Romā vienojās attīstīt ekonomisko sadarbību un parakstīja Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumus, ar to liekot pamatus arī Eiropas Savienībai. Svinot šo Eiropai nozīmīgo faktu, ES dalībvalstis, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome un arī Eiropas Kopienu Tiesa rīko svinīgus pasākumus, veltītus Romas līguma 50. gadadienai.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211