Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars devies uz Parīzi, lai 11. un 12. martā Sorbonas universitātes lielajā amfiteātrī piedalītos Francijas Kasācijas tiesas rīkotajā zinātniskajā kolokvijā, kas veltīts Civilkodeksa divsimts gadu jubilejai. Šī pasākuma patrons ir Francijas prezidents Žaks Širaks, un tā organizācijā līdzdarbojas arī Francijas Juridiskās kultūras draugu asociācija un Francijas Augstākās tiesas advokātu biedrība.

1804. gadā Napoleona valdīšanas tika pieņemts Civilkodekss, dēvēts arī par Napoleona kodeksu, vēlāk citi to sāka attīstīt, veidojot mūsdienu civiltiesību idejas. Arī Latvijā 1937. gadā pieņemtais Civillikums veidots, izmantojot šo civilkodeksu.

Konferences programmā paredzēti priekšlasījumi un debates par vēsturisko, socioloģisko un mūsdienu skatījumu uz Civilkodeksu, kā arī par civilās likumdošanas izplatīšanos ārpus civillikumiem.

Jubilejas svinības Parīzē apvienotas ar vēl vienu vērā ņemamu notikumu – 10. martā pēc Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētāja Gija Kaniveta (Guy Canivet) iniciatīvas notiks Eiropas Savienības valstu augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas dibināšana. Dibināšanas sanāksmē paredzēts apspriest un pieņemt statūtus, ievēlēt vadību. Latvijas, tāpat kā citu ES kandidātvalstu augstāko tiesu priekšsēdētāji līdz 1. maijam jaundibināmajā asociācijā būs novērotāja statusā.