26.martā Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Horvātijas tieslietu sistēmas pārstāvji – tiesu priekšsēdētāji, tiesneši un Tieslietu ministrijas pārstāvji, lai iepazītos ar Augstākās tiesas darbu.

Vizītes laikā tika prezentēti Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” rezultāti. Ar Augstākās tiesas struktūru, funkcijām Horvātijas delegāciju iepazīstināja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, savukārt, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, tiesnese Anita Poļakova un Augstākās tiesas kancelejas vadītāja Elīna Majore dalījās pieredzē par videokonferenču izmantošanu un tiesas sēžu audio ierakstu veikšanu tiesas lietu izskatīšanā.

2013.gadā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Lielbritānijas Tieslietu ministriju uzsākusi Twinning projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” īstenošanu. Tā ietvaros Horvātijas delegācija iepazinās ar Latvijas tiesu darba pieredzi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396, 28652211