Lai lietu dalībniekiem un citiem interesentiem būtu ērtāki apstākļi iepazīties ar tiesu lietu materiāliem, Augstākajā tiesā iekārtota atsevišķa telpa apmeklētājiem.

Šajā telpā, kas atrodas apmeklētājiem izdevīgā novietojumā pirmajā stāvā, gan lietu dalībnieki, gan citi interesenti, kam to saskaņā ar Augstākās tiesas informācijas izsniegšanas kārtību ļauts darīt, var iepazīties ar lietu materiāliem, kā arī noklausīties tiesas sēdes audioierakstu, ja sēdes gaita ir fiksēta, izmantojot tehniskos līdzekļus.

Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stājušies spēkā šī gada 4.janvārī, tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā fiksē, izmantojot tehniskos līdzekļus, par to izdarot atzīmi tiesas sēdes protokolā. Tehnisko līdzekļu izmantošanas rezultātā iegūto materiālu pievieno lietai un uzglabā kopā ar to vai ievieto tiesu informatīvajā sistēmā.

Arī Kriminālprocesa likums paredz, ka iztiesāšanas laikā tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā fiksē, izmantojot skaņu vai attēlu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus, par to izdarot atzīmi tiesas sēdes protokolā. Savukārt administratīvajās lietās tiesas sēdes gaitas fiksēšana, izmantojot tehniskos līdzekļus, nav obligāta prasība, bet to var darīt pēc tiesas ieskata.

Iepazīties ar lietu materiāliem apmeklētāji var katru darba dienu līdz plkst.15.00. Lietas dalībniekiem vismaz dienu iepriekš jāpiesakās Augstākās tiesas Kancelejā. Departamentu sekretariātā Civillietu departamentam tālrunis 67020364, Krimināllietu departamentam 67020361, Administratīvo lietu departamentam 67020339, Civillietu tiesu palātas sekretariātam 67020347.

Ar Krimināllietu tiesu palātas lietām, tāpat kā līdz šim, iepazīšanās Krimināllietu tiesu palātas sekretariātā, uz kuru ieeja caur Rīgas apgabaltiesu, tālrunis 67020316.

                                                                                                    

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211