Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Aija Branta kā nākamās Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pārstāve 11. un 12.decembrī Strasbūrā notiekošajā Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas plenārsēdē uzstājas ar priekšlasījumu par Latvijas tiesu sistēmas aktualitātēm.

Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (The Council of Europes`s Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ) pārstāvji 24.plenārsēdē apspriedīs komisijas gatavoto 2014. gada Eiropas tieslietu sistēmu novērtējuma ziņojumu. Pētījums, kas top sadarbībā ar nacionālo valstu institūcijām, informē par situāciju Eiropas valstu tiesu sistēmās, kā arī norāda uz nepilnībām un nepieciešamajām reformām, lai veicinātu tieslietu sistēmas efektivitātes uzlabošanu.

Plenārsēdes darba kārtībā arī tādi tiesu darba organizācijas jautājumi kā tiesu pieejamība, tehnisko ekspertu loma tiesas procesā un tiesu laika menedžments.

CEPEJ plenārsēdē arī jauna komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Pirms CEPEJ plenārsēdes valstu pārstāvji 10.decembrī piedalījās Eiropas Padomes sekretariāta sadarbībā ar Starptautisko tiesu amatpersonu asociāciju organizētajā forumā par nolēmumu izpildi.

Aija Branta ir Latvijas pārstāve Eiropas tiesu sistēmas efektivitātes komisijā, ko 2002.gadā izveidoja Eiropas Padomes Ministru komiteja. Eiropas tiesu sistēmas efektivitātes komisijā pavisam pārstāvētas 47 Eiropas valstis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211