21.aprīlī Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem prezentēja monitoringa rezultātus administratīvajās lietās.

Apelācijas un pirmās instances tiesas nolēmumu monitorings veikts Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Tika pārskatīti visi Senāta 2021.gadā pieņemtie nolēmumi, kuros pilnībā vai daļā atcelti zemāku instanču tiesu nolēmumi. Monitoringa rezultātā tika sagatavots Senāta 2021.gada aktuālo atziņu apkopojums par administratīvo lietu izskatīšanas procesuālajiem aspektiem apelācijas un pirmās instances tiesā. Apkopojums iecerēts kā rokasgrāmata apelācijas un pirmās instances tiesas tiesnešiem tiesas spriešanas kvalitātes uzlabošanai.

Papildus monitoringa rezultātu prezentēšanai senatori arī atbildēja uz Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas tiesnešu iepriekš iesūtītajiem tiesību jautājumiem.

Tikšanās norisinājās attālināti Zoom platformā, piedaloties visu instanču 63 administratīvajiem tiesnešiem.

 

Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv