17. aprīlī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē ievēlēti trīs jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi un viens jauns Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ievēlēti trīs jauni tiesneši - Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Sandra Strence, Cēsu Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Kiršteine un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica.

Jauns disciplinārkolēģijas loceklis bija jāievēl no apgabaltiesu priekšsēdētāju vidus, jo bijušais Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir kļuvis par Augstākās tiesas senatoru, no zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem, jo Arnis Naglis apstiprināts par Ogres rajona tiesas tiesnesi, un no rajona tiesu priekšsēdētāju vidus, jo Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājs Juris Kāvis aizgājis mūžībā.

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli līdzšinējā Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas pārstāvja Ivara Bičkoviča vietā ievēlēta Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Inguna Radzeviča. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis bija jāpārvēl, jo Bičkovičs ir iecelts par Augstākās tiesas priekšsēdētāju.

Tiesnešu konference apstiprināja arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas nolikumu. Līdz šim kolēģijas darbības pamats bija pašas apstiprināts nolikums, taču ar 2008. gada 3. aprīļa grozījumiem likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija darbojas saskaņā ar reglamentu, ko apstiprina Tiesnešu konference.

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja Gunāra Aigara ziņojums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211