Augstākās tiesas (AT) plēnuma sēdē vienbalsīgi balsojot šodien par Administratīvo lietu departamenta senatoriem tika apstiprinātas Jautrīte Briede, Gunta Višņakova un Ilze Skultāne. Par Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju tika ievēlēts Valerijans Jonikāns.

Tāpat plēnuma sēdē šodien tika izskatīts jautājums par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta izvirzīšanu. Kopumā Augstākā tiesa saņēma pieteikumus par trīs kandidātiem – Aiju Brantu, Uldi Ķini un Andreju Grūbi. Aizklāti balsojot ar balsu vairākumu par kandidātu Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzīja tiesnesi Aiju Brantu.

Plēnuma sēdi vadīja AT priekšsēdētājs Andris Guļāns.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv