Priecīga vēsts šodien publicēta „Latvijas Vēstnesī” – Ordeņa kapituls piešķīris Atzinības krusta V šķiru ilggadējai Augstākās tiesas darbiniecei Intai Ķirsei.

Augstākās tiesas kolektīvs priecājas un lepojas ar šo notikumu. Valsts augstākos apbalvojumus – Triju zvaigžņu ordeņus un Atzinības krustus – ir saņēmuši 10 Augstākās tiesas tiesneši, bet darbiniekam tāda atzinība izteikta pirmoreiz.

Inta Ķirse 34 mūža gadus ir veltījusi darbam Augstākajā tiesā – 1978.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un jau 1979.gadā uzsākusi darbu Augstākajā tiesā par Kancelejas priekšnieci. No 1984.gada līdz 2007.gadam bijusi Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze – 23 gadus diendienā palīdzējusi Augstākās tiesas priekšsēdētājiem risināt organizatoriskos jautājumus – uzklausījusi apmeklētājus, atbildējusi uz iedzīvotāju iesniegumiem, risinājusi personāla jautājumus.

2007.gadā, kad Augstākajā tiesā tika izveidota Sūdzību izskatīšanas nodaļa, Inta Ķirse darbu turpināja par šīs nodaļas konsultanti, savas plašās zināšanas un pieredzi izmantojot darbā ar iedzīvotāju sūdzībām. Šobrīd viņa ir konsultante Dokumentu pārvaldības nodaļā.

Inta Ķirse iemantojusi kolēģu cieņu, atzinību un autoritāti kā atbildīga un vispusīgi zinoša darbiniece ar ļoti lielu praktiskā darba pieredzi. Kolektīva balsojumā viņa 2013.gadā saņēmusi Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada darbinieks”.

Bez profesionālajām zināšanām kolēģi pauduši apbrīnu arī Intas Ķirses personībai, ko raksturo vienmēr možs gars, neizsīkstoša enerģija, rakstura stingrība, kā arī nesavtīgs atbalsts ikvienā dzīves situācijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211