Ar šodienu, 1.decembri, Augstākās tiesas Civillietu departamentā jauna tiesnese – šajā amatā iecelta Inta Lauka, kas bija Civillietu tiesu palātas tiesnese.

Lēmumu par Intas Laukas iecelšanu kasācijas instances tiesneša amatā pieņēma Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce.

Inta Lauka par tiesnesi strādā kopš 1993.gada. Bijusi Aizkraukles rajona tiesas, pēc tam Zemgales apgabaltiesas tiesnese, no 2007.gada – Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese.

Vakanta tiesneša amata vieta Augstākās tiesas Civillietu departamentā radās, kad, sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 19.novembrī tiesneša pilnvaras beidzās departamenta priekšsēdētājam Zigmantam Gencam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211