Augstākās tiesas Plēnums 16. oktobrī vienbalsīgi amatā apstiprināja jaunu Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Intu Lauku par Augstākās tiesas tiesnesi Saeima iecēla 27. septembrī, un Plēnuma kompetencē bija jaunievēlēto tiesnesi apstiprināt konkrētā Augstākās tiesas struktūrvienībā.

 Inta Lauka par tiesnesi strādā kopš 1993. gada. Trīs gadus viņa pildījusi tiesneša pienākumus Aizkraukles rajona tiesā, bet kopš 1996. gada Zemgales apgabaltiesā. I. Laukai piešķirta otrā kvalifikācijas klase, kas liecina par tiesneša darba stāžu un pieredzi. Tiesnese specializējusies civillietu izskatīšanā, tādēļ piekritusi strādāt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā. Palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars aicināja plēnuma atbalstīt Intas Laukas apstiprināšanu darbam Civillietu tiesu palātā.

 Līdz ar Intas Laukas apstiprināšanu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā strādā priekšsēdētājs un vienpadsmit tiesneši. Taču aizvien pieaugošā darba apjoma dēļ tiesnešu skaits joprojām nav pietiekams. Lai normalizētu darba apstākļus, nepieciešami četri tiesnešu sastāvi, kopā 12 tiesneši, neskaitot palātas priekšsēdētāju. 2006. gadā Civillietu tiesu palātā bija saņemtas 1708 lietas, izskatītas 1599, slodze bija 160 lietas vienam tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211