15.jūnijā bija Ivara Bičkoviča pēdējā darba diena Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. 12 gadi šajā amatā bijis izaicinājumiem bagāts laiks, kurā nemainīgs bijis darba mērķis – tiesiskums un tiesu neatkarība Latvijā.

Laiku Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā Ivars Bičkovičs raksturo kā maratonu, kurā netrūka šķēršļu un izaicinājumu. Tos pārvarēt un mērķus sasniegt palīdzēja katrs, ar ko viņš šajos gados kopā strādājis un sadarbojies, tāpēc bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs visiem saka paldies.

Par to, kādi notikumi bijuši Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas dzīvē kopš 2008.gada, stāsta Augstākās tiesas īsfilma “12 izaicinājumiem bagāti gadi”. Kā trīs lielākie izaicinājumi vērtēti krīžu seku novēršana (ekonomiskā krīze 2008.gadā un Covid krīze 2020.gadā), Augstākās tiesas reorganizācija, likvidējot tiesu palātas un paliekot tikai kasācijas instancei, un Tieslietu padomes izveidošana un attīstība.

12 gadu laikā Senāta sastāvs nomainījies par 73%, darbu Augstākajā tiesā sākuši 17 jauni tiesneši. Mainījušies astoņi Senāta departamentu un četri tiesu palātu priekšsēdētāji. Augstākās tiesas priekšsēdētājs šajos gados sadarbojies ar 10 apgabaltiesu priekšsēdētājiem, četriem Satversmes tiesas priekšsēdētājiem, diviem ģenerālprokuroriem, četriem Valsts prezidentiem. Tieslietu ministri mainījušies deviņas reizes, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāji – septiņas. Mainījušies arī zvērinātu advokātu, notāru un tiesu izpildītāju padomju priekšsēdētāji. Ar visiem ir veidota sadarbība, lai Augstākā tiesa būtu mūsdienīga un neatkarīga tiesa, kurai ir autoritāte sabiedrībā. Savā amata pēdējā intervijā “Jurista Vārdā” Ivars Bičkovičs sacījis: “Cienīt tiesu un novērtēt tās neatkarību – tas ir arī sabiedrības kopējās juridiskās kultūras jautājums.” Darbs pie tā nebeidzas.

Amata pilnvaru noslēguma pasākumā, klātesot senatoriem, Augstākās tiesas struktūrvienību vadītājiem un tieslietu sistēmas sadarbības partneriem, Ivars  Bičkovičs turpināja tradīciju, ko savulaik iedibināja pirmais atjaunotās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo. Tas ir īpašais Augstākās tiesas priekšsēdētāja zvaniņš, kas tiek nodots nākamajam priekšsēdētājam. Gvido Zemrībo to 1994.gadā nodeva Andrim Guļānam, kas to tālāk 2008.gadā nodeva Ivaram Bičkovičam, un tagad zvaniņš nonāca nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša rokās. “Lai tas nav ne glābējzvans, ne trauksmes zvans, bet gan zvans pēc domubiedriem un draugiem, kas nekad neizskan vientulībā un klusumā” – savam pēctecim vēlēja Ivars Bičkovičs.  

Aigars Strupišs, saņemot simbolisko Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata relikviju, apliecināja, ka tāds arī ir viņa darba stratēģiskais mērķis – strādāt kopā: departamentiem, tiesām un tiesu sistēmai – jo tikai tā tiesu vara būs spēcīga un spoža.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211