Tas, ka profesors Kalvis Torgāns ir ražīgs juridiskās literatūras autors, ir vispārzināma patiesība – viņš var lepoties gan ar lielāko izdevumu skaitu, gan svarā smagāko komentāru grāmatu, gan to, ka tieši viņa juridiskās atziņas tiek citētas visbiežāk. Bet trešdien, 18.maijā, Latvijas Universitātē atvērtā grāmata “Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē” ir īpašs notikums, jo grāmata ir par pašu autoru – spilgtu personību Kalvi Torgānu, kurš bijis arī Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators.

Teju 400 lappušu biezā biogrāfiskā grāmata ir unikāla ne tikai atmiņu stāstu dēļ, bet arī kā apjomīgs avots turpmākiem pētījumiem par akadēmiķi un profesoru, zvērinātu advokātu un Augstākās tiesas senatoru, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānu un ilggadēju Civiltiesisko zinātņu katedras vadītāju. Taču literārā redaktore Sannija Matule atzīst, ka mērķis, gatavojot grāmatu, bijis ne vēlreiz atkārtot un apliecināt, cik īpašs Kalvis Torgāns ir Latvijas juristu saimē, bet gan parādīt profesoru no citas puses, kas publiskajai interesei faktiski ir slēgta. Tā ir profesora privātā dzīve, ģimene, personības veidošanās apstākļi, dažādie dzīves notikumi, pārdomas un izjūtas.

Savukārt "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte norāda uz latviešu atturību un kūtrumu memuāru rakstīšanā par sevi. Pirms neilga laika klusēšanas ledu lauza bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, izdodot savu memuārgrāmatu. Latvijas juristi var būt priecīgi, ka viņu vidū ir drosminieki, kas sadūšojas atklāt savu dzīvesstāstu plašākai publikai – saka Dina Gailīte, uzsverot, ka patiešām ir veiksme, ka šādu soli ir spēris Kalvis Torgāns. Jo, iepazīstot tik liela mēroga un dziļuma personību, grāmatas lasītāji (tie noteikti nebūs tikai juristi) nešaubīgi uz labo pusi mainīs daudzus savus priekšstatus par juristiem un vidi, kurā tie darbojas. Savukārt tiesībniekiem šī būs patiesa dāvana – iespēja pietuvoties vienai no lielākajām civiltiesību autoritātēm Latvijā – leģendāram, mīlētam, cienītam un apbrīnotam cilvēkam.”

Kaut arī tiesneša amatā Kalvis Torgāns bijis īsu savas dzīves daļu – tikai sešus gadus –, šim laikam veltīta vesela grāmatas nodaļa „Tiesneša darbs tuvplānā”. Savulaik viņš bijis klāt diskusijā ar Rolandu Krauzi, bijušo Augstākās tiesas senatoru, Universitātes pasniedzēju. Kad viņam prasīts, ko darīt, ja Augstākā tiesa, tas ir, pēdējā tiesu instance, ir kļūdījusies, atbilde bijusi: vienīgā izeja tad ir raudāt. “Tāpēc arī tā mana izšķiršanās bija par to, ka jāmazina tādi raudāšanas gadījumi, un es tiesā varu ietekmēt un paātrināt tādu atziņu īstenošanos, kas virmo gaisā, jo tāda iespēja ir tiesnesim, ne zinātniekam,” atklāj Kalvis Torgāns. Viņa stāstījumu par tiesneša darbu papildina kolēģu Edītes Vernušas un Valerijana Jonikāna atmiņas.

Pavisam 25 līdzgaitnieki šajā grāmatā dalījušies privātās atmiņās un pārdomās par grāmatas galveno varoni. Tādējādi faktiski šī grāmata ir kopdarbs – tās atvēršanā sacīja Kalvis Torgāns. Grāmatas noslēgumā ietverta Kalvja Torgāna bibliogrāfija (1966–2017).

Grāmata izdota Tiesu namu aģentūras grāmatu apgādā un tirdzniecībā pieejama kopš 12.maija.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211