Pirmdien, 13.jūnijā, Garkalnē tika atvērta vēstures zinātņu profesora Ērika Jēkabsona grāmata “Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels”. Viena no Zāmuela daudzpusīgās personības šķautnēm bija jurisprudence – viņš bija viens no pirmajiem pieciem Latvijas Senāta senatoriem 1918.gadā un pirmais Senāta virsprokurors.

Voldemārs Zāmuels bija viens no ievērojamākajiem Latvijas valstsvīriem valsts sākuma laikā – Latviešu pagaidu nacionālās padomes priekšsēdētājs, Satversmes sapulces loceklis, astotais Latvijas Ministru prezidents, arī zemkopības ministrs un tieslietu ministrs. Grāmatas ievadā autors raksta: “Voldemāram Zāmuelam liktenis un paša neparastā uzņēmība, spējas un patriotisms, un aktivitāte bija lēmuši kļūt par vienu no ievērojamākajiem Latvijas Republikas valstsvīriem un vienu no valsts valdību vadītājiem, kura darbība ieņem noteiktu un zināmu vietu valsts un nācijas vēsturē. Turklāt 1917.–1918.gadā tieši Voldemārs Zāmuels vadīja Latviešu pagaidu nacionālo padomi, kas pirmā sāka organizēt virzību uz neatkarības pasludināšanu, līdz ar to Voldemāra Zāmuela vēsturiskā loma pieaug vēl vairāk.” Ēriks Jēkabsons izpētījis Voldemāra Zāmuela darbības posmus un to īpatnības, viņa ceļu uz vadošiem valstsvīra un jurista amatiem, kas ļauj būtiski papildināt priekšstatu ne vien par Zāmuela personību, bet svarīgiem pavērsiena punktiem un Latvijas vēstures ainu kopumā. Rakstot par Zāmuela darbības laiku Senātā, dots arī plašs ieskats jaunās Latvijas valsts tiesu sistēmā.

Grāmata izdota ar Valkas novada un Garkalnes novada finansiālu atbalstu. Ar Valku Zāmuela biogrāfijā saistās Latviešu pagaidu nacionālās padomes laiks, bet Ropažos viņš savulaik iegādājies zemi un uzbūvējis vasarnīcu. Tieši Garkalnes vēstures pētnieces Brigitas Taučkeles iniciatīva bijis lielākais dzinulis vēsturiski nozīmīgās grāmatas tapšanā. Savukārt viņa iedvesmu Zāmuela personības izpētei smēlusies Augstākās tiesas muzejā. Grāmatā izmantotas gan fotogrāfijas, gan informācija no Augstākās tiesas muzeja.

 


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211