6.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē notika Gvido Zemrībo un Lias Guļevskas grāmatas „Darbs dara cilvēku” atvēršanas svētki.

Grāmatas autore Lia Guļevska saka: „Gvido Zemrībo dzīves paletē vienlīdz spēcīgi iezīmējas trīs krāsas: karmīnsarkanā – tiesneša mantija, melnā – diplomāta fraka un baltā – tenisa sporta tērps.” Karmīnsarkanā – tā ir Augstākās tiesas tiesneša mantijas krāsa. Gvido Zemrībo bija Augstākās tiesas tiesnesis gandrīz trīsdesmit gadus, viņš bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs laikā, kad Latvija atjaunoja valstisko neatkarību, bija pirmais neatkarīgā Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kura vadībā arī tika rakstīts likums „Par tiesu varu”. Kā grāmatas atvēršanas pasākumā apliecināja gan viņa paša, gan citu viņa dzīves liecinieku paustais – šis bijis Gvido Zemrībo dzīves nozīmīgākais laiks. Tam arī grāmatā atvēlēta visplašākā vieta.

Taču tikpat nozīmīgas bijušas arī citas jomas, kam Gvido Zemrībo veltījis savas zināšanas un darbu. „Advokāts, arbitrs, tiesnesis, ilggadējs Augstākās tiesas priekšsēdētājs, LU mācību spēks, Latvijas vēstnieks Dānijā un Islandē, zvērināts advokāts, no 2013.gada – zvērinātu advokātu biroja „Varul” padomnieks. Starptautiski pazīstams, respektēts jurists un diplomāts, kurš ar cieņu pārstāvējis Latviju pasaulē, stāstīs par savu dzīvi, cilvēkiem, notikumiem un liktenīgām sakritībām, ko bija lemts piedzīvot un pārdzīvot tieši viņam. Super omnia Veritas – patiesība ir augstāka par visu,” tā par grāmatu saka Lia Guļevska. Savukārt pats Gvido Zemrībo grāmatas atvēršanā, atskatoties uz savu dzīvi, sacīja – svarīgākais ir izturēt sevi, savu līniju, savu pārliecību, un, ja esi pārliecināts par savu ideju – tad realizē to līdz galam!

Grāmatas atvēršanā Gvido Zemrībo klātienē sveica viņa laikabiedrs – bijušais prezidents Guntis Ulmanis, Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska, zvērinātu advokātu biroja „Varul” pārstāve Vita Liberte, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Tieslietu ministrijas un citi jurisprudences pārstāvji, kā arī grāmatas izdevējapgāda „Jumava” vadītājs Juris Visockis un Zemrībo tuvākie cilvēki – māsa un sieva. Sveicēju vidū bija arī Augstākās tiesas bijušie un tagadējie tiesneši.

Vairāk par grāmatas atvēršanu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211