Grāmata “Tiesas un mediju komunikācija”, ko plašākai sabiedrībai atvēra 18.oktobrī, ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi.

Svarīgi, lai tiesu sistēmai piederīgie ne tikai runātu ar sabiedrību, bet runātu sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku, uzsver izdevuma zinātniskais vadītājs un idejas autors profesors Dr.iur. Ringolds Balodis.

Savukārt grāmatas atvēršanas pasākuma vadītājs – Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs – norādīja uz kopīgo mediju un tiesu darbībā: gan tiesām, gan medijiem pieder vara un tie var ietekmēt cilvēku un valsti, abu darbība balstās uz profesionālās ētikas principiem un abu darbības pamatā ir fundamentālas vērtības – medijiem vārda brīvība un informācijas avotu neaizskaramība, tiesām – tiesnešu neatkarība. “Šie principi jāzina un jārespektē, un šī grāmata ir tuvināšanās tam,” norādīja Aigars Strupišs.

Ierosmi grāmatas tapšanai devusi pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizētā konference par sabiedrības viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu sistēmu.

Grāmatas autori ir Valsts prezidents, tiesneši un tieslietu jomas speciālisti, sabiedrisko attiecību eksperti, sociologi un žurnālisti. Autoru kolektīvā arī Augstākās tiesas pārstāvji. Administratīvo lietu departamenta tiesneses Dace Mita un Anita Kovaļevska raksta par tiesu komunikācijas attīstību Latvijā, Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece iepazīstina ar tiesu sistēmas komunikācijas dokumentiem, to izstrādi un ieviešanu. Grāmatā publicēts Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas priekšlasījums “Tiesnesis juridiskās kultūras telpā”.  Bez tam Veronika Krūmiņa un Aigars Strupišs komentējuši pētījumu centra SKDS sabiedriskās domas pētījumu par sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu sistēmu  kopumā.

Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalījās un uzrunas sacīja Valsts prezidents Egils Levits, kultūras ministrs Nauris Puntulis, Saeimas Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Arta Ģiga, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un profesors Ringolds Balodis. Ar uzrunu pasākumā uzstājās arī Augstākās tiesas senatore Dace Mita.

Grāmata izdota “Latvijas Vēstneša” apgādā un par visizdevīgāko cenu nopērkama “Latvijas Vēstneša” internetveikalā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211