Sveicam kolēģi, Senāta Krimināllietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Jāni Baumani ar trešās grāmatas izdošanu! „Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā nākusi klajā viņa monogrāfija „Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā”. 

Šajā monogrāfijā tiek turpināta iepriekšējās grāmatās “No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai” un “Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni” autora aizsāktā krimināltiesisko zinātņu jomā publicēto dažādu rakstu, pētījumu un viedokļu apkopojumu sērija. Šoreiz lasītājam tiek piedāvāts paskatīties uz krimināltiesiskajiem jautājumiem iespējami visplašākajā izpratnē. Grāmatā ietverto autora pētījumu, rakstu un viedokļu apkopojums piesaistīts analoģijai ar visumu, lai akcentētu uzmanību uz krimināltiesisko attiecību un to noregulējumu izpausmju bezgalību.

Grāmatā sniegts ieskats dažādās krimināltiesiskajās zinātnēs – ne tikai krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās, bet arī kriminoloģijā un kriminālistikā. Aplūkota arī izglītības nozīme noziedzības novēršanā. Turklāt atsevišķi jautājumi, piemēram, par noziedzības determinismu un cēloņiem, aplūkoti, aptverot ļoti plašu laika periodu – no mūsdienām līdz pat Senajai Ķīnai, Romai un Grieķijai.

Darbā apskatīti arī tādi būtiski jautājumi kā koruptīvie noziedzīgie nodarījumi publiskajā un privātajā sfērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Analizējot atsevišķus Krimināllikuma sevišķās daļas jautājumus, autors pievērsies arī tiesu prakses analīzei. Īpaši plašs prakses materiāla apskats un tā analīze veltīta noziedzīgiem nodarījumiem preču zīmju un dizainparaugu jomā.

Autors arī kritizējis atsevišķus jaunās sodu piemērošanas koncepcijas aspektus. No kriminālprocesuālajiem jautājumiem aplūkoti tādi jautājumi kā kasācijas sūdzības termiņa iesniegšanas atbilstība Satversmes 92.pantam, kā arī jaunatklātu apstākļu pārbaude.

Vairāk informācijas: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=1248

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Santa Koha, Latvijas Vēstnesis