Lasītājiem, kuri interesējas par intelektuālo īpašumu un tā tiesiskās aizsardzības līdzekļiem mūsdienās, noderīga būs Tiesu namu aģentūras izdotā tiesību doktores, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneses Zanes Pētersones grāmata „Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi”.

Grāmatas priekšvārdā akadēmiķis, LU profesors un Augstākās tiesas senators Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns norāda, ka tiesu lietas par intelektuālā īpašuma aizsardzību Latvijā nav sevišķi bieža parādība, taču tās, kuras tiek uzsāktas, ir visai komplicētas un prasa plašas zināšanas. Tāpēc pozitīvi vērtējama autores pievēršanās intelektuālā īpašuma tiesiskās aizsardzības problēmai, balstoties uz Latvijas tiesību aktiem, juridisko praksi, kā arī plaši izmantojot ārvalstu autoru pētījumus, starptautiskos līgumus un Eiropas Savienības tiesību aktus. Grāmatā apkopoti pētījumi astoņu gadu garumā.

Kā norāda profesors Torgāns, Zanes Pētersones grāmata būs interesanta un noderīga vairāku apsvērumu dēļ.

Pirmkārt, tā dod labu pārskatu par tiesā piemērojamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Latvijā un ar tiem saistītajām problēmām.

Otrkārt, tās ieguldījums ir latviešu valodai atbilstošas terminoloģijas ieviešana un nostiprināšana intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

Treškārt, grāmatā ietverti daudzi patiešām interesanti un pamācoši piemēri no ārvalstu prakses.

Ceturtkārt, darbā atrodama gan kritika par intelektuālā īpašuma civiltiesisko aizsardzības līdzekļu piemērošanu Latvijā, gan sniegti daudzi priekšlikumi par likumu un tiesību prakses pilnveidošanu.

Pēc maģistra grāda tiesību zinātnēs iegūšanas Latvijas Universitātē 2000. gadā Zane Pētersone ir papildinājusi juridisko izglītību gan Latvijā, gan ārvalstīs. 2004. gadā Oksfordas Universitātē Lielbritānijā veikusi pētījumu par intelektuālā īpašuma tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, papildu zināšanas par intelektuālās īpašuma tiesību piemērošanu citās valstīs iegūtas gan semināros un konferencēs, gan stažējoties Milānas, Florences un Romas tribunālos Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla rīkotās tiesnešu apmaiņas programmas ietvaros. 2011. gadā Zane Pētersone Latvijas Universitātē aizstāvējusi doktora disertāciju par tēmu „Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas tiesā piemērojami intelektuālā īpašuma tiesību lietās” un ieguvusi tiesību doktora zinātnisko grādu civiltiesībās. Karjeru tieslietās Zane Pētersone uzsākusi 1999. gadā, kopš 2011. gada viņa pilda tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211