Jaunā gada pirmajās dienās pie lasītājiem nonāk grāmata “Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā” otrais papildinātais un pārstrādātais izdevums Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā.

Grāmatas pirmais izdevums iznāca 2000.gadā un tā bija pirmā oriģināla tāda satura grāmata Latvijā un latviešu valodā. Divdesmit gadu laikā notikušas būtiskas pārmaiņas, kas skārušas tiesību telpu gan starptautiskajā, gan nacionālajā līmenī. Tostarp ir būtiski mainījies arī cilvēktiesību regulējums un izpratne par tām. Kā grāmatas autoru videouzrunā saka viena no autorēm – Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Alla Spale: “Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi kļuvuši jaudīgāki un cilvēku izpratne par to izmantošanu arī ir palielinājusies.” Viņa grāmatā strādājusi pie sadaļas par cilvēktiesību mehānismiem Latvijā, un kā divdesmitgades nozīmīgākos jauninājumus min administratīvo procesu, bet Satversmes tiesas procesā – konstitucionālo sūdzību.

Otrā izdevuma autori ir Anhelita Kamenska, Mārtiņš Mits, Alla Spale, Ineta Tāre un Ineta Ziemele. Tāpat grāmatā ietvertas Egila Levita, Nila Muižnieka, Ievas Leimanes-Veldmeijeres un Sandras Garsvānes tās pirmajam izdevumam sagatavotās sadaļas ar tiesiskajai situācijai atbilstošiem redakcionāliem uzlabojumiem.

Praktisks palīglīdzeklis gan studējošajiem, gan cilvēktiesību normu piemērotājiem  būs arī apjomīgais grāmatā ietverto atziņu sagatavošanai izmantoto avotu saraksts.

Grāmatu izdevusi Tiesu namu aģentūra.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211