Nācis klajā otrais Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu apkopojums. Jaunajā krājumā iekļauti 2005. gada juridiski interesantākie spriedumi un lēmumi. No 2005. gadā pieņemtajiem 484 nolēmumiem krājumā publicēti 157.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Valerijana Jonikāna ieskatā nolēmumu krājums veicina vienotu tiesu praksi administratīvo tiesu sistēmā. Krājumā iekļautie nolēmumi palīdz prognozēt iespējamo strīda izšķiršanas risinājumu, kā arī izlemt, vai ir pietiekams pamats, lai ar pieteikumu vērstos administratīvajā tiesā. Šāds krājums nodrošina arī tiesas spriešanas atklātumu.

Krājumā ir publicēti Senāta nolēmumi visās svarīgākajās lietu kategorijās, gan izspriežot strīdus pēc būtības, gan izlemjot principiālus jautājumus par procesuālo tiesību normu piemērošanu.

Lietotāju ērtībai ir izveidoti arī vairāki satura rādītāji: lietu numuru, alfabētiskais jēdzienu, institūciju, tiesību aktu, tēžu, judikatūras un citu avotu rādītāji. Krājumā ietverti nolēmumi par Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts policijas, dažādu ministriju un citu iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem.

Krājums izdots sadarbībā ar Tiesu namu aģentūru. To var iegādāties Rīgas Apgabaltiesas ēkas 1.stāvā Brīvības bulvārī 34, Tiesu namā Abrenes ielā 3, kā arī VSIA „Latvijas Vēstnesis” virtuālajā grāmatnīcā www.vestnesis.lv , cena – Ls 18,20.

 

Informāciju sagatavoja Kristiana Liepa, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: kristiana.liepa@at.gov.lv, tālrunis: 7020396