Bijušais Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks darbu Augstākajā tiesā beidza 18. februārī, bet no darbavietas, kur strādājis 25 gadus, atvadījās neparastā veidā - ar sava dzejoļu krājuma „Sēlijas vējš” atvēršanu 1. aprīlī. Grāmatā publicētie dzejoļi rakstīti kopš sešdesmitajiem gadiem, paralēli tiesneša darbam.

„Nav tā, ka juristi būtu raupjām dvēselēm un ciniķi. Tiesneši prot gan dziedāt, gan dejot, un varbūt arī kāds ir dzejoli kādreiz uzrakstījis. Bet otru tādu kā Vilni Vietnieku Latvijā nezinu, - tiesnesi, kurš, lielu daļu sava darba mūža pavadījis, izskatot krimināllietas, izdotu dzejas grāmatu,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Bijušā senatora Vietnieka dzīvi viņš salīdzināja ar spirāli: darba gaitas sācis Jēkabpils avīzē, pēc tam veidojis jurista karjeru, un, beidzot profesionālo darbu, atkal atgriezies radošajā darbā.

Dzejnieks Imants Auziņš, ko Vilnis Vietnieks sauc par savu literāro skolotāju, atzina, ka ir skaisti, ja tiesneša darba mūža izskaņa sakrīt ar jauna cēliena sākumu - pirmās dzejas grāmatas izdošanu. Tam, ka Augstākās tiesas zālē tiek atvērta dzejas grāmata un dzejnieki satiekas ar juristiem, ir simboliska laikmeta nozīme, atzīmēja I.Auziņš.

Prokuratūras pārstāvji, kuri arī piedalījās grāmatas atvēršanā, uzsvēra, ka Viļņa Vietnieka literārā darbība ir pierādījums, ka iespējams atrast robežu starp tumšo un gaišo, negatīvo un pozitīvo. Gan senatora rakstītajiem nolēmumiem, gan dzejai ir paliekoša vērtība.

Dzejoļu krājuma pamattēma ir Sēlija. „Viļņa Vietnieka dzejā Sēlija ir kā pirmā mīlestība - allaž jauna, skaista, noslēpumaina. Vilinoša atmiņās, smeldzīgi skaudra tiekoties,” grāmatas ievadā raksta Imants Auziņš. Grāmatas atvēršanas pasākumā viņš uzsvēra, ka Sēlijas vārds visos laikos bijis dzimtenes vārda sinonīms. Padomju varas laikā, kad Latvija bija Padomju Latvija un tādēļ zudusī dzimtene, Sēlijas vārdam priekšā padomju vārdu nelika, un tādēļ tā bija tā īstā dzimtene. Vilnis Vietnieks raksta arī prozu, un arī tie darbi ir saistīti ar Sēliju un sēļiem - Jāņa Jaunsudrabiņa dzimtu un bijušo Latvijas Senāta senatoru Jāni Skudri.

Dzejoļu krājuma atvēršanā Vilnis Vietnieks, Zalves pagasta Goda pilsonis, stāvēja pie speciāli šai dienai izgatavota Sēlijas karoga un visiem Augstākās tiesas tiesnešiem - sēļiem - dāvināja Sēlijas karodziņus. Mīlestības apliecinājums Sēlijai bijušas arī viņa organizētās Zalves baznīcas sakopšanas talkas un koncerti ziedojumu vākšanai baznīcas atjaunošanai, nosaukuma plāksnes dāvināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai, sadarbība ar Sēlijas kultūrvēstures darbiniekiem un citas labas lietas. Grāmatas atvēršanas svētkos Vilni Vietnieku sirsnīgi sveica arī Sēlijas ļaudis - Neretas skolotāji, grāmatas fotogrāfiju autors Aivars Bite un citi.

Arī dzejnieks Knuts Skujenieks, vērtējot Viļņa Vietnieka grāmatu, atgādināja veco patiesību, kura nekļūst banāla, proti,- tēvzeme sākas no dzimtā sliekšņa. Viņš uzsvēra vēl vienu šīs grāmatas vērtību - tā ir sirdsgrāmata, kurā nav savtīguma un ļaunuma, kas pārņēmis mūsdienu cilvēku prātus.

Viļņa Vietnieka dzejas grāmatas „Sēlijas vējš” atvēršanas svētki būs arī Sēlijā, Neretā. Grāmata atrodama Rīgas un Jēkabpils grāmatnīcās.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211