Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina Latvijas apgabaltiesu un Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētājus līdz 2004. gada 30. janvārim izteikt priekšlikumus par iespējamajiem Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem. 6. februārī paredzēta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiks pieņemts lēmums par kāda Latvijas Republikas tiesneša ieteikšanu apstiprināšanai par Satversmes tiesas tiesnesi.

Brīva tiesneša vieta Satversmes tiesā radusies tādēļ, ka 2004. gada 15. janvārī Saeima apstiprināja par Augstākās tiesas tiesnesi Ilzi Skultāni, kura savulaik par Satversmes tiesas tiesnesi bija apstiprināta pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši. Trīs tiesnešus Saeima apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus - pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.

Par Satversmes tiesas tiesnesi var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kam ir augstākā juridiskā izglītība un vismaz desmit gadus ilgs darba stāžs juridiskajā specialitātē vai zinātniski pedagoģiskajā darbā tieslietu specialitātē zinātniskajā vai augstākajā mācību iestādē. Par Satversmes tiesas tiesnesi nedrīkst apstiprināt personu, kura nevar būt par tiesneša amata kandidātu saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 55.pantu.