Augstākā tiesa izsludinājusi divus konkursus, kuros rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Augstākajā tiesā un noteiktu laiku pildīt zinātniski analītiskā padomnieka pienākumus. Viens konkurss izsludināts uz zinātniski analītiskā padomnieka amatu Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā, otrs – Administratīvo lietu departamentā.

Pieredzes apmaiņas laikā viens tiesnesis iegūs iespēju uz laiku no četriem līdz sešiem mēnešiem strādāt Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā, bet otrs – gandrīz sešus mēnešus pildīt zinātniski analītiskā padomnieka pienākumus Administratīvo lietu departamentā.

Pieredzes apmaiņa tiek organizēta likuma “Par tiesu varu” 86.1 panta noteiktajā kārtībā, proti, tiesnesis ar tiesas priekšsēdētāja atļauju tiek norīkots darbā Augstākajā tiesā uz noteiktu laiku. Pieredzes apmaiņas laikā tiek saglabāts tiesneša atalgojums un nostrādātais laiks ieskaitīts tiesneša darba stāžā.

Tiesnesim, kurš strādās Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā, uzdevums būs pētīt, analizēt un apkopot Latvijas tiesu, citu valstu tiesu, kā arī starptautisko institūciju praksi, veikt zinātniskās pētniecības darbu par Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumiem un veikt judikatūras atlasi. Priekšroka sākotnēji tiks dota pretendentam ar specializāciju krimināltiesībās.

Savukārt tiesnesis, kurš pildīs zinātniski analītiskā padomnieka amatu Administratīvo lietu departamentā, analizēs judikatūras attīstības tendences, sagatavos atzinumus par tiesību jautājumiem, sagatavos nolēmumu projektus un piedalīsies tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un pētījumu izstrādāšanā.

Pretendentiem uz amatu Administratīvo lietu departamentā jāpiesakās līdz 26.novembrim, bet Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā – līdz 1.decembrim.

Pieredzes apmaiņas mērķis ir veicināt tiesu dialogu un sniegt iespēju kādam no tiesnešiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas.

Vakanču sludinājumus skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211