Augstākā tiesa izsludinājusi atklātu konkursu uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu, aicinot kandidātus pieteikties līdz 15.decembrim.

Atbilstoši likumam „Par tiesu varu” par tiesnesi var strādāt tikai Latvijas pilsonis – augsti kvalificēts un godīgs jurists.

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt rajona tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, vai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināts tiesnesis, kuram ir maģistra vai doktora grāds. Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt arī persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā, kā arī persona, kura ir bijusi Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.

Kandidātam jābūt sasniegušam 40 gadu vecumu un ar labu reputāciju.

Konkursā tiesneša amata kandidātus vērtēs saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikumu.

Sludinājums, kurā norādītas kandidātam izvirzītās prasības un pieteikšanās nosacījumi, publicēts Augstākās tiesas mājaslapā, tiesu portālā un „Latvijas Vēstnesī”.

Jauns tiesnesis Administratīvo lietu departamentā vajadzīgs tādēļ, ka ar 1.janvāri departamenta tiesnešu skaits tiek palielināts līdz 10 tiesnešiem. Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma pārdalīja tiesnešu skaitu tiesas struktūrvienībās – par vienu tiesnesi palielināja tiesnešu skaitu Administratīvo lietu departamentā, samazinot tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā.

Tiesnešu skaita palielināšana Administratīvo lietu departamentā nepieciešama, jo departamenta darba apjoms pieaug gan saņemto lietu skaita pieauguma dēļ, gan administratīvā procesa izmaiņu dēļ. Departamenta kompetence paplašināta, piemēram, palielinot tādu lietu skaitu, kas no Administratīvās rajona tiesas bez izskatīšanas apgabaltiesā blakus sūdzības kārtībā uzreiz nonāk Administratīvo lietu departamentā. Noslodze palielinājusies arī tādēļ, ka Administratīvā procesa likumā ieviesta jauna kārtība, ka par kasācijas sūdzību un blakus sūdzību procesuālo virzību lemj Administratīvā departamenta tiesneši, nevis apelācijas instances tiesa, kā bija iepriekš.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211