Līdz 16.februārim juristi aicināti pieteikties atklātā konkursā uz senatora amata vietu Senāta Krimināllietu departamentā.

Konkursā var piedalīties zemāku instanču tiesneši, kuriem ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, vai izņēmuma gadījumā tiesneši ar mazāku stāžu, ja ir maģistra vai doktora grāds.

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt arī persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā.

Lai kandidētu uz Augstākās tiesas tiesneša amatu, pretendentam jābūt vismaz 40 gadus vecam, kā arī tiek prasīta nevainojama reputācija un atbilstība likuma “Par tiesu varu” 55.panta prasībām (pantā noteikts, kādas personas nevar būt par tiesneša amata kandidātu). 

Vairāk par konkursu skatiet šeit

Konkursā tiesneša amata kandidātus vērtēs saskaņā ar Tieslietu padomes 2020.gada 13.novembrī apstiprināto kārtību “Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību”.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211