Noslēdzot Tiesu palātu darbību Augstākajā tiesā, iekārtota izstāde, kas stāsta par šīs apelācijas instances darbību kopš izveidošanas 1995.gadā līdz Krimināllietu tiesu palātas noslēgumam 2014.gadā un Civillietu tiesu palātas darbības noslēgumam 2016.gada 31.decembrī.

Izstāde sākas ar 1992.gada likumu “Par tiesu varu” un pirmo Augstākās tiesas reorganizācijas shēmu, kas paredzēja Augstākajā tiesā izveidot kasācijas instanci Senātu un četras tiesu palātas kā apelācijas instanci – Civillietu, Krimināllietu, Saimniecisko lietu un Konstitucionālās uzraudzības tiesu palātu. Likums gan tika grozīts vēl pirms Augstākās tiesas reformas, un 1995.gadā darbu sāka Civillietu un Krimināllietu tiesu palātas. To priekšsēdētāji bija Gunārs Aigars un Andrejs Lepse.

Apelācijas process Latvijas tiesu sistēmā bija jāievieš no jauna, tādēļ 1995.gadā kā praktiska rokasgrāmata, bet tagad kā vēsturiska liecība ir gan Krimināllietu tiesu palātas sagatavotais apkārtraksts apgabaltiesām par jautājumiem, kas radušies tiesās sakarā ar apelācijas tiesvedības uzsākšanu Latvijā, gan tiesnešu rokrakstā rakstīti tiesas spriedumi, gan apelācijas instances nolēmumu krājumi, par ko toreizējā tieslietu ministre Ingrīda Labucka teikusi, ka spriedumu apkopojumu krimināllietās var lasīt detektīvu vietā pirms gulētiešanas.  

Par vēsturi jau kļuvuši arī dažādi tiesu palātu kanceleju reģistri – ar rokām rakstītas un sašūtas izskatāmo lietu kartiņas un reģistrācijas žurnāli, apelācijas kārtībā izskatāmo krimināllietu alfabētiskais rādītājs u.c., kā arī koka zīmodziņi un vēsturiska vēstuļu marķējamā mašīna.

Izstāde veltīta arī tiesnešiem, kas strādājuši tiesu palātās. Krimināllietu tiesu palātas stendā skatāmi materiāli par tiesnesi Luko Lotko, kura iztiesātā Lujāna lieta Latvijas tiesu vēsturē rakstāma zelta burtiem, jo bija pirmā politiskā prāva ar attaisnojošu spriedumu un pagrieziens ceļā uz tiesu neatkarību. Skatāma arī tiesneša Andreja Lepses 1991.gada barikāžu piemiņas medaļa, tiesneses Aijas Brantas Satversmes tiesas tiesneša cepure, kā arī liecības par Latvijas tiesnešu biedrību, ko vadījuši Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāji Andrejs Lepse un Ivars Bičkovičs.

Savukārt Civillietu tiesu palātas stendā plašāks stāsts par diviem palātas tiesnešiem – Gunāru Aigaru un Aivu Zariņu, kas ir Augstākās tiesas Goda tiesneši un saņēmuši valsts augstākos apbalvojumus. Aplūkojama civilprocesa klasiķa Vladimira Bukovska “Civilprocesa mācību grāmata”, ko Gunārs Aigars atrada 90.gadu sākumā un izmantoja, rakstot Latvijas Civilprocesa kodeksu un Civilprocesa likumu. Viens no interesantākajiem eksponātiem ir neliela grāmatiņa “Piecelieties, tiesa nāk”, kas stāsta par Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesas priekšsēdētājas Aivas Zariņas darba ikdienu un tautas tiesas audzinošo lomu. Grāmatas autore žurnāliste bija tiesas piesēdētāja. 1979.gadā izdotā grāmata maksāja 10 kapeikas, tirāža 10 000 eksemplāri.

Izstādes veidošanā izmantoti Augstākās tiesas arhīva un muzeja materiāli, kā arī tiesnešu un darbinieku personiskās lietas, ko izstādei nodevuši paši vai viņu tuvinieki.

Izstādi „Tiesu palātas Augstākajā tiesā 1995–2016” tiesas apmeklētāji var apskatīt pirmā stāva vestibilā. Ja nolūks ir tieši izstādes apmeklējums – caurlaidi jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211