Uz pirmo sēdi 20. martā sanāca Augstākās tiesas darba grupa, kuras uzdevums būs izstrādāt procedūru, kādā tiks izvirzīti Augstākās tiesas priekšsēdētaja amata kandidāti, un vadīt šo procesu līdz plēnumam, kurā Augstākās tiesas tiesneši izvirzīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu apstiprināšanai Saeimā. 
Par darba grupas priekšsēdētāju ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru. Vēl darba grupā strādās Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa, Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks, Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne un Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Ervīns Kušķis.

Jūnijā beidzas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna pilnvaru termiņš. Jau maijā paredzēts sasaukt plēnumu, lai izvirzītu nākamā priekšsēdētāja kandidatūru, ko pēc tam jāapstiprina Saeimai. Procedūra, kā notiek priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšana, nekur nav noteikta, līdz ar to nav skaidrs, kas un kādā veidā var izvirzīt kandidātus. Tādēļ Augstākās tiesas plēnumā 14. martā tiesneši vienojās, ka katrs departaments un palāta izvirzīs vienu savu tiesnesi darba grupai, kuras uzdevums būs izstrādāt amata kandidātu pieteikšanas procedūru un vadīt to līdz Augstākās tiesas plēnumam.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” Augstākās tiesas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc Augstākās tiesas plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz septiņiem gadiem. Andris Guļāns par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināts 1994. gadā, atkārtoti – 2001. gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211