Atskatoties uz Augstākās tiesas augstākā apbalvojuma – Temīdas balvas – 10 gadiem, tiesā izveidota īpaša izstāde. Caur stāstu par šo balvu un desmit Augstākās tiesas Gada cilvēkiem veidojas arī plašāks ieskats tiesas vēsturē.

Desmit gadus Augstākās tiesas Temīdas balvai bija noteiktas profesionālās nominācijas Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada sekretārs (vēlāk – Gada darbinieks) un populārā nominācija Gada cilvēks. Tas ir augstākais tiesas atzinības apliecinājums cilvēkam, kuru, kā teikts nolikumā, „cienām un ar kuru varam lepoties”.

Par Gada cilvēkiem Augstākās tiesas kolektīvs ir atzinis Rolandu Krauzi, Imantu Fridrihsonu, Robertu Gunti Namatēvu, Ivaru Bičkoviču, Andri Guļānu, Gunāru Aigaru, Aivu Zariņu, Pāvelu Gruziņu, Zigmantu Gencu un Kalvi Torgānu. Izstādē par viņiem stāsta fotogrāfijas, dokumenti, relikvijas, apbalvojumi un citi interesanti eksponāti.

Daļu no izstādē eksponētajiem materiāliem bijušie tiesneši jau dāvinājuši Augstākās tiesas muzejam. Piemēram, Aiva Zariņa muzejam atstājusi vērtīgo 1938.gadā izdoto „Latvijas tiesu sistēmas un tiesu vēsturi”, bet Pāvels Gruziņš dāvinājis savu pagājušā gadsimta 90.gadu sākumā ar roku rakstīto kladi, kurā pārskatāmi izkārtota visa Krimināllietu tiesas kolēģijas darba organizācija un lietu aprite – var teikt, sava veida mūsdienu Tiesu informācijas sistēmas priekštecis.

Skatāmas arī citas tiesu darba vēstures liecības, piemēram, sena rakstāmmašīna, pirmajā tiesnešu zvērestā saņemtā tiesneša amata zīme, simboliskais Augstākās tiesas priekšsēdētāja zvaniņš, tiesnešu personas lietas, īpašais tiesneša āmurs. Tāpat var iepazīties ar dažādiem apbalvojumiem, ko saņēmuši tiesneši, – Augstākās tiesas Izdienas nozīmi, Tieslietu sistēmas Goda zīmi, Atzinības krustu, Triju zvaigžņu ordeni, arī Lebera fonda balvas apliecību, ko saņēmis Rolands Krauze. Vairāki Gada cilvēki ir juridiskās literatūras autori, bet Zigmants Gencs atklājas arī tādā talantā kā gleznošana.

Ekspozīcijā izmantoti arī Augstākās tiesas arhīva un Valsts kinofotodokumentu arhīva, kā arī Augstākās tiesas muzeja materiāli.

2005.gadā, atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas 15.gadadienā, nodibināto Temīdas balvu veidojis Liepājas metālmākslinieks Reinis Kuncītis. Visas četru nomināciju Temīdas balvas aplūkojamas izstādē, kā arī izlasāmi katras nominācijas saņēmēju vārdi.

Temīdas balvas otrajā desmitgadē Augstākajā tiesā būs jaunas balvas, ko veido tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Noteiktas arī jaunas nominācijas – Profesionālā, Radošā un Īpašā. Bet nemainīgs paliek balvas mērķis – novērtēt tiesnešu un darbinieku darbu un ieguldījumu Augstākās tiesas attīstībā.

Izstādi „Augstākās tiesas Temīdas balvai – 10” tiesas apmeklētāji var apskatīt pirmā stāva foajē. Ja nolūks ir tieši izstādes apmeklējums – caurlaidi jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211