21. maijā Augstāko tiesu apmeklēja Eiropas Savienības valstu eksperti, kas ieradušies novērtēt Eiropas Apcietinājuma Lēmuma (EAL) praktisko piemērošanu Latvijā. Eiropas Apcietinājuma lēmums ir Eiropas Savienības dalībvalsts tiesu varas institūcijas nolēmums, kas pieņemts, lai cita dalībvalsts izdotu personu kriminālvajāšanas uzsākšanai vai veikšanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta soda izpildīšanai. Sarunā ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem Pēteri Opincānu un Edvīnu Kušķi eksperti skaidroja, cik daudz Augstākajā tiesā tiek pieņemti lēmumi, izpildot EAL, kādas ir problēmas, piemērojot šo starptautiskās sadarbības instrumentu.

Novērtēšanas grupā bija 6 cilvēki: trīs dalībvalstu eksperti, kas ir EAL dažādu stadiju piemērotāji, Eiropas Komisijas pārstāvis, Eirojust pārstāvis un Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvis. Novērtēšanas grupa Latvijā apmeklēja iestādes, kas ir iesaistītas EAL praktiskajā piemērošanā: prokuratūru, aizstāvību – Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, procesa virzītāju – policiju, kā arī rajona tiesu un Augstāko tiesu.

Augstākajā tiesā lietas, kas saistītas ar noziedznieku un aizdomās turēto izdošanu Eiropas Savienības valstīm, ir retas – gadā ne vairāk kā piecas šādas lietas. Tiesneši uzsvēra, ka nav arī aktuālu problēmu, kas saistītas ar Eiropas lēmuma par apcietināšanu piemērošanu. Eksperti skaidroja, vai personām, kas apcietinātas saskaņā ar EAL, pieejami advokātu un tulka pakalpojumi, vai personai, kas atzīta par vainīgu, tai nepiedaloties tiesas procesā, ir iespēja pieprasīt lietas otrreizēju izskatīšanu, kā tiek nodrošināts „dubultā riska” princips, kas nozīmē, ka nevienu personu nedrīkst apcietināt un tiesāt divreiz par vienu un to pašu noziegumu.

Eiropas lēmums par apcietināšanu nodrošina, ka notiesātajiem noziedzniekiem vai aizdomās turētiem likumpārkāpējiem, kas apsūdzēti smagā noziegumā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, nav iespējams meklēt patvērumu citā dalībvalstī, kamēr tiesa veic izdošanas procedūras. Meklējamās, aizdomās turētās personas var izraidīt, lai tās tiesātu valstī, kurā ir izdarīts iespējamais noziegums.

ES padome pamatlēmumu par Eiropas lēmumu par apcietināšanu pieņēma 2002. gadā. Paplašinātajā ES tas stājās spēkā 2004. gadā vienlaikus ar desmit jaunu dalībvalstu pievienošanos, taču dažām valstīm bija vajadzīgs papildlaiks, lai to iestrādātu nacionālajos tiesību aktos. Latvijā EAL piemērošanas procedūra noteikta Kriminālprocesa likumā, kas ir spēkā ar 2005. gada oktobri.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211