Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vadība vakar uz jaunā mācību gada sagaidīšanas pasākumu aicināja fakultātes mācībspēkus – profesorus, docentus, lektorus, kas ir pasniedzēji Juridiskajā fakultātē. Viņu vidū arī Augstākās tiesas senatorus, juridisko zinātņu doktorus Kalvi Torgānu, Jautrīti Briedi un Jāni Neimani.

Senatore Valda Eilande, kura Juridiskās fakultātes pasniedzējiem Augstākās tiesas vārdā vēlēja veiksmīgu darbu, vērtē, ka ir laba prakse par pasniedzējiem un lektoriem augstskolā aicināt tiesnešus, jo viņiem ir ne tikai teorētiskās zināšanās, bet arī praktiskā darba pieredze.

Septembris ne tikai studentiem, bet arī akadēmiskā darba veicējiem un tiem, kuri saistīti ar šo darbu, ir kā jauna gada sākums, kas nāk ar jauniem mērķiem, jaunām cerībām un vēlmēm. Tādēļ Juridiskās fakultātes vadība – dekāne profesore Kristīne Strade-Rozenberga, Domes priekšsēdētāja profesore Sanita Osipova un izpilddirektore Anita Brakša – vēlējās kopā ar saviem mācībspēkiem atskatīties uz pagājušajā gadā paveikto un ieskatīties nākotnes darbos. Viens no tiem – gatavošanās Juridiskās fakultātes 90 gadu jubilejai, kas būs nākamā gada rudenī.

Pasākumā piedalīties bija aicināti Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Zvērinātu Advokātu padomes un Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji.

 


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211