15. novembrī Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš tikās ar jaunajiem juristiem no Berlīnes, kas šobrīd praktizējas Vācijas Augstākajā tiesā un ir ieradušies Latvijā mācību vizītē.

Tikšanās laikā Reinis Odiņš viesiem stāstīja par Latvijas tiesu sistēmas struktūru, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, tiesnešu iecelšanas amatā kārtību, departamentu un administrācijas darbu. Kā arī pavēstīja par tiesu informācijas sistēmu un citām aktuālām tēmām.

Juristi izrādīja lielu interesi par Augstāko tiesu. Viņiem bija saistoši tādi jautājumi kā ārvalstu zinātnisko rakstu un starptautisko tiesību ietekme uz tiesas spriešanu Latvijā. Jaunie juristi vēlējās noskaidrot, vai Latvijā ir specializētas tiesas, piemēram, tautsaimniecības tiesas kā, piemēram, Krievijā. Kā arī interesējās par tiesnešu atalgojumu un tiesu sistēmā strādājošo sieviešu īpatsvaru.

Viesi arī apskatīja tiesas telpas, tiesas muzeju un tā krājumu, iepazīstot tiesas vēsturi un attīstību. Tika apmeklēta vēsturiskā Senāta zāle, kā arī skulptūra “Taisnība”.

Mācību vizītes ietvaros jaunie juristi apmeklē arī Satversmes tiesu, Saeimu, Vācijas vēstniecību Latvijā un citas iestādes.

Informāciju sagatavoja
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396