Tiesneša amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 6.jūnijā bija mācību noslēdzošā diena, un tā notika Augstākajā tiesā.

Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš lasīja lekcijas par komercstrīdu izskatīšanas īpatnībām un komerclietu aktuālo tiesu praksi.

Savukārt Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ar jaunajiem un topošajiem tiesnešiem pārrunāja tiesas procesa vadību tiesas zālē, īpaši pievēršoties dažādām grūtajām situācijām, ar ko tiesnešiem tiesas zālē jāspēj tikt galā. Kopīgi tika klausīti tiesas sēžu audioieraksti un analizētas konkrētas situācijas.

Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajā mācību kursā jaunajiem tiesnešiem tiek stiprinātas tiesnešu juridiskās zināšanas un attīstītas tiesneša amatam nepieciešamās prasmes. Kursā piedalījās jaunie tiesneši no Administratīvās rajona tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Pārdaugavas tiesas un Rīgas rajona tiesas, kā arī vairāki tiesneša amata kandidāti, kas stažējas rajona tiesās.

Kursa ietvaros nodarbības vadīja arī citi Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211