Latvijas Universitātes Jauno juristu universitātes dalībnieki zināšanas apgūst ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – gan nodarbībās risinot kāzusus, gan dodoties ekskursijās un apmeklējot nozares praktiķus. Otrās nodarbības noslēgumā 9.novembrī skolēni apmeklēja Augstāko tiesu un Satversmes tiesu.

Viesojoties Augstākajā tiesā, skolēni tika iepazīstināti gan ar Tiesu pils vēsturi, gan ar Senāta kā tiesu varas institūta vēsturi. Sniegts ieskats Latvijas tiesu sistēmā kopumā, kā arī Augstākās tiesas darbā. Skolēni uzzināja par Augstākās tiesas struktūru un kompetenci, to, kā atšķiras lietu izskatīšana kasācijas instances tiesā un pirmās un otrās instances tiesās, kā arī par Augstākās tiesas lomu tiesu sistēmā.

Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja aplūkot tiesas sēžu zāles, kā arī Kārļa Zemdegas veidoto skulptūru “Taisnība”. 

Lai Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei piesaistītu patiesi ieinteresētus un studijām motivētus reflektantus, fakultāte izveidojusi Jauno juristu universitātes nodarbību ciklu 12.klašu skolēniem. Nodarbības vada Juridiskās fakultātes mācībspēki. Dalībai projektā uzņemti 50 skolēni.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396, 28652211