Augstākā tiesa sveic studentus, jauno mācību gadu sākot, un aicina mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt ar praktisku pieredzi Augstākajā tiesā. Turklāt uz sadarbību aicinām ne tikai jurisprudences, bet arī citu studiju virzienu studentus.

Jurisprudences studentu iespējas Augstākajā tiesā

31.augustā Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Aleksandrs Potaičuks jaunos Latvijas Universitātes jurisprudences studentus iepazīstināja ar studentu iespējām Augstākajā tiesā.

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes rīkotajā izglītojošajā pasākumā “Juristu Pirmsaristotelis 2019” fakultātes pilna un nepilna laika nodaļas pirmā kursa studenti iepazinās cits ar citu, uzzināja vairāk par Latvijas Universitātes vēsturi un tradīcijām, kā arī ar studiju vidi un procesu Juridiskajā fakultātē.

Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no tiesām, advokatūras, notariāta, prokuratūras, valsts iestādēm un iepazīstināja ar katras institūcijas kompetenci un darbību, kā arī sadarbības un karjeras iespējām. Tostarp saistībā ar Augstāko tiesu studenti uzzināja par iespējām apmeklēt tiesas sēdes, pirmkursnieku dienām, lekcijām studentu grupām, mācību praksēm, piedāvātajiem studiju darbu tematiem, kā arī nolēmumu meklēšanas iespējām un informācijas saņemšanas kārtību.

Vairāk par studentu iespējām Augstākajā tiesā skatiet šeit

 

Citu studiju studentu iespējas Augstākajā tiesā

Tiesas sēžu apmeklējums, tiesību pamatu lekcijas – tas var būt interesanti un noderīgi ne tikai jurisprudences, bet arī komunikācijas, pedagoģijas, vēstures, valsts pārvaldes un citu jomu studentiem. Tā ir iespēja koncentrētā veidā iepazīties ar Latvijas tiesību un tiesu sistēmu. Lekciju iespējams papildināt ar ekskursiju pa Tiesu pili vai tikšanos ar Augstākās tiesas atbilstošās jomas darbiniekiem, kas iepazīstina ar savu darbu.

Par šīm iespējām sazināties ar Komunikācijas nodaļu: 67020396, 28652211

Tāpat aicinām ne tikai tiesību zinātnes, bet arī citu jomu studentus izmantot mācību prakses iespējas Augstākajā tiesā. Tiesā strādā ne tikai juristi – senatori, senatoru palīgi un zinātniski analītiskie padomnieki, bet arī administratīvais personāls – finanšu, personāla, komunikācijas, informācijas tehnoloģiju un projektu vadības speciālisti.   Studentiem, kam nepieciešams praktizēties šādās jomās, iespēju robežās varam piedāvāt prakses vietas Augstākās tiesas Administrācijā.

Par šīm iespējām sazināties ar Augstākās tiesas Personāla nodaļu: 67020346

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211