Gandrīz divdesmit tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši – lielākā grupa, kāda Latvijas Tiesnešu mācību centrā līdz šim bijusi – 24.februārī uz mācībām ieradās Augstākajā tiesā.

Pirmajā lekcijā Tieslietu padomes locekle Dzintra Balta, kura šobrīd pilda tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā, jaunos un nākamos tiesnešus iepazīstināja ar Tieslietu padomes darbu. Par Tieslietu padomes apstiprinātās tiesu komunikācijas stratēģijas realizēšanu tiesu ikdienā pastāstīja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece. Viņa arī “ierādīja” Augstākās tiesas mājaslapu, kurā atrodama ne tikai tiesnešu darbā noderīgā judikatūras sadaļa, bet arī cita vērtīga informācija.

Tālāk sekoja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Anitas Kovaļevskas lekcija par tiesībām uz taisnīgu tiesu un vienotu tiesu praksi. Savukārt Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ieva Višķere jaunajiem kolēģiem mācīja publisko un privāto tiesību nošķiršanu.

Dienas noslēgumā jaunie tiesneši un tiesneša amata kandidāti iepazinās ar Senāta vēsturi, izstaigājot Tiesu pili un iepazīstoties ar Augstākās tiesas muzeju.

Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajā mācību kursā jaunajiem tiesnešiem tiek stiprinātas tiesnešu juridiskās zināšanas un attīstītas tiesneša amatam nepieciešamās prasmes. Kursa ietvaros nodarbības vadīja arī citi Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211