Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede šodien dodas uz Gruziju, lai novērotu parlamenta vēlēšanas 1. oktobrī.

Senatore uz Gruziju dodas sava atvaļinājuma laikā un kā starptautiskās organizācijas Transparency International Latvijas nodaļas – sabiedrības par atklātību „Delna” – biedre piedalīsies kā brīvprātīgā starptautiskā novērotāja, samaksu par to nesaņemot.

Biedrība „Sabiedrība par atklātību - Delna”, ko pārstāvēs 13 organizācijas biedri un darbinieki, būs daļa no 300 cilvēku lielās Gruzijas Transparency International nodaļas vietējo un starptautisko novērotāju grupas. Tā darbosies visā valsts teritorijā. 

Transparency International Gruzijas nodaļa augstu vērtē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas demokratizācijas pieredzi un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu vēlēšanu un politikas uzraudzībā. Tādēļ tā ir uzaicinājusi visu trīs Baltijas valstu pārstāvjus uzraudzīt arī Gruzijas parlamenta vēlēšanu atbilstību tiesiskuma un citiem labas pārvaldības principiem un starptautiskajiem standartiem.

2013. gadā Gruzijā spēkā stāsies grozījumi Konstitūcijā, piešķirot parlamentam daudz lielāku varu, tāpēc šīs vēlēšanas ir īpaši nozīmīgas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211