Augstākā tiesa pagājušā gada nogalē izsludināja iespēju pirmās un apelācijas instances tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņas praksē. Pirmais tiesnesis, kas izmantos šo iespēju, būs Administratīvās rajona tiesas tiesnese Dace Ābele. Tiesnese praksi Augstākajā tiesa uzsāk šodien, 1.oktobrī.

Dace Ābele četrus mēnešus pildīs Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieka pienākumus.  Pildot padomnieka pienākumus, tiesnesei būs iespēja iepazīties ar zinātniski analītisko darbu, kuru ikdiena veic nodaļas darbinieki, proti, apkopot un analizēt esošo tiesu praksi, analizēt Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumus. Apgūtais nostiprinās tiesneša zināšanas un prasmes sarežģītu tiesību jautājumu izpētē.

Pieredzes apmaiņa tiek organizēta likuma “Par tiesu varu” 86.1 panta noteiktajā kārtībā, proti, tiesnesis ar tiesas priekšsēdētāja atļauju tiek norīkots darbā Augstākajā tiesā uz noteiktu laiku. Pieredzes apmaiņas laikā tiek saglabāts tiesneša atalgojums un nostrādātais laiks ieskaitīts tiesneša darba stāžā.

Pieredzes apmaiņas mērķis ir veicināt tiesu dialogu un sniegt iespēju tiesnešiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211