Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas virsuzdevums ir palicis nemainīgs – veicināt vienveidīgu tiesu praksi valstī – un, ņemot vērā nostiprināto nodaļas kapacitāti, plānots strādāt trīs būtiskos darbības virzienos.

Nodaļas vadītāja Anita Zikmane Augstākās tiesas plēnumam iezīmēja šos trīs virzienus: tiesu prakses vispārinājumi, problēmjautājumu apkopojumi un pētījumi, judikatūras un juridiski interesantu nolēmumu publicitātes nodrošināšana.

Nodaļa plāno turpmāk ne tikai veikt koordinējošu funkciju tiesu prakses apkopojumu un pētījumu sagatavošanā, bet iesaistīt šajā darbā arī nodaļas darbiniekus. Tāpēc turpmāk būs gan apkopojumi un pētījumi, kuriem tiks piesaistīti pētnieki, gan arī tādi apkopojumi un pētījumi, kuri tiks veikti, izmantojot nodaļas personālu. Turpmāk paredzēts nodalīt faktisko tiesu prakses apkopojumu, pētnieka viedokli un attiecīgā departamenta izdarītos secinājumus, ja tādi tiks pievienoti.  

Tiesu prakses apkopojumus plānots veikt, ņemot vērā arī departamentos izskatīšanai nodoto lietu aktualitātes. Apkopojumi varētu tikt sagatavoti ne tikai kā informatīvs materiāls, bet arī kā pamats attiecīgā departamenta vai departamentu iespējamai kopsēdei apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā.

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavos arī departamentu darbam nepieciešamus Eiropas Savienības tiesību un starptautisko tiesību pētījumus, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras apkopojumus. Šādi apkopojumi tiks gatavoti pēc tiesneša lūguma konkrētu lietu izskatīšanai vai kā vispārinājumi par kādu no tiesību problēmjautājumiem.

Tāpat Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa domā par Judikatūras sadaļas papildināšanu Augstākās tiesas mājaslapā. Plānots turpmāk publicēt ne tikai Augstākās tiesas nolēmumus, kuriem pievienotas judikatūras tēzes, bet arī nolēmumus, kuri uzskatāmi par būtiskiem vai juridiski interesantiem.

Paplašinot līdzšinējās Judikatūras nodaļas funkcijas, no 1.janvāra Augstākajā tiesā izveidota Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa. Nodaļas personāls papildināts ar diviem zinātniski analītiskajiem padomniekiem, padomnieci Eiropas Savienības tiesību jautājumos un padomnieci Tieslietu padomes jautājumos.

 

Vēl par plēnumu:

2015.gads Augstākajā tiesā - lietu uzkrājuma samazināšana un kasācijas instances stiprināšana

Lietu uzkrājums Augstākajā tiesā samazinājies par 25%

Disciplinārtiesas priekšsēdētājs: nedrīkst tiesnesim iedzīt bailes drosmīgi interpretēt likumu

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211