Atzīmējot Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95 gadu jubileju, Augstākās tiesas Atzinības raksts pasniegts Juridiskās fakultātes profesoriem Uldim Krastiņam, Valentijai Liholajai un fakultātes dekānei profesorei Kristīnei Stradai-Rozenbergai, Atzinības raksti piešķirti par ilggadēju sadarbību un tiesiskuma stiprināšanu.

Svinīgajā sēdē, kas notika 10.novembrī, sveicot Juridisko fakultāti 95.gadu jubilejā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja vairākus faktus, kas saista Augstāko tiesu un Juridisko fakultāti. Akadēmiķu piedalīšanās tiesu prakses apkopojumu un pētījumu veikšanā ir viens no sadarbības veidiem, ko augstu novērtējot, arī piešķirti apbalvojumi.

Ne mazāk nozīmīgas ir arī personību saites. Kā atzīmēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, pirmie Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāni Augusts Lēbers un Kārlis Puriņš bija Latvijas Senāta senatori. Viņi, tāpat kā civilprocesa klasiķis Vladimirs Bukovskis, senatora darbu savienoja ar augstskolas profesora pienākumiem un tādējādi stiprināja saikni starp zinātni un praksi.

Arī turpmāk arvien bijuši juristi, kurus par savējiem var saukt gan Augstākā tiesa, gan Universitātes Juridiskā fakultāte. I.Bičkovičs minēja tādus ikvienam juristam zināmus vārdus kā Kalvis Torgāns, Imants Fridrihsons, Rolands Krauze, Uldis Krastiņš, Jautrīte Briede un citi.

Augstākās tiesas sveiciens Juridiskajai fakultātei jubilejā bija arī pavisam personisks – gan pats Ivars Bičkovičs, gan vēl 47 šībrīža Augstākās tiesas tiesneši ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolventi. Arī aptuveni 70% Augstākās tiesas tiesnešu palīgu bakalaura vai maģistra grādu ieguvuši šajā fakultātē. Vairāki Augstākās tiesas tiesneši arī šodien ir Juridiskās fakultātes mācībspēki.

Uz svinīgo sēdi, kas bija veltīta fakultātes 25 gadu jubilejai, bija aicināti ne tikai fakultātes bijušie un esošie mācībspēki, bet arī sadarbības partneri. Vairākiem no tiem tika piešķirti speciāli Juridiskās fakultātes Dekānes pateicības raksti. Tos saņēma (vai saņems) arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211