Žurnāla “Jurista Vārds” 24.jūlija numurs veltīts izcilajam vācbaltu tiesībniekam profesoram Dītriham Andrejam Lēberam (1923–2004), “kura nopelnus Latvijas neatkarības cerību uzturēšanā garajos šķietami bezcerīgās padomju okupācijas gados nekādā ziņā nedrīkstam aizmirst” – numura tēmu piesaka žurnāla galvenā redaktore.

Starptautiski nozīmīgākajam Latvijas izcelsmes juristam Dītriham Andrejam Lēberam cieša saikne bija arī ar Augstāko tiesu, jo viņa tēvs Augusts Lēbers bija viens no pirmajiem Latvijas Senāta senatoriem, senatora pienākumus pildīja no 1918.gada līdz 1938.gadam un pēc tam tika ieskaitīts Goda tiesnešos. Ar senatora dēla gādību atjaunotajā Latvijā pārizdoti Latvijas Senāta spriedumu krājumi un tieši Dītrihs Andrejs Lēbers pirmais aicināja šolaiku tiesnešus izmantot Latvijas Senāta spriedumus, kas ir “zelta bedre” tiesiskiem atzinumiem, kas savu nozīmi saglabājuši arī mūsdienās.

Ar Dītriha Andreja Lēbera gādību un finansiālu atbalstu 1998.gadā izveidots Augstākās tiesas muzejs, kurā joprojām vērtīgākā un plašākā kolekcija ir no Augusta Lēbera mantota. Arī “Jurista Vārda” publikācija ilustrēta ar vairākām fotogrāfijām no Augstākās tiesas muzeja krājumiem, piemēram,  Pasaules Brīvo latviešu apvienības 1973.gada memoranda par Baltijas valstu okupācijas atzīšanas nepieļaujamību izstrādātāju foto un senatoru pēcteču Aijas Čakstes un Dītriha Andreja Lēbera foto Latvijas Senāta 80.gadadienas svinībās.

Nozīmīga arī žurnāla otrā daļa, kurā publicēts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-237/2018, kurā analizēts jautājums par D.A. Lēbera  dēla Alekša Lēbera tiesībām uz Latvijas Republikas pilsonību. Šis spriedums, kā to komentārā norāda Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, ir viens no būtiskākajiem valststiesību jomā mūsdienu Latvijā. Tas izvērš Satversmes tiesas iedibināto judikatūru par valsts nepārtrauktības doktrīnu un norāda – Pilsonības likuma regulējums jāpiemēro atbilstoši Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnai. Latvijas diplomātu ārvalstīs izdota pase deva iespēju Dītriham Andrejam Lēberam atjaunot 1939.gadā no Latvijas izbraucot atņemto pilsonību. Un tiesības uz pilsonību ir arī viņa bērniem.

Žurnālā publicēti Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas un tiesneses Anita Kovaļevskas, Eiropas Savienības Tiesas tiesneša Egila Levita un Latvijas vēstures institūta vadošā pētnieka Aināra Lerha komentāri spriedumam, kas izraisījis rezonansi juristu, vēsturnieku un ārlietu ekspertu aprindās.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211