Karjeras dienās, kuru vadmotīvs ir „Atver profesijas durvis!”, vairāku skolu skolēni atver Augstākās tiesas durvis un iepazīstas ar tiesneša profesiju.

Šodien, 7.oktobrī, Augstāko tiesu apmeklēja Rīgas 49.vidusskolas devītklasnieki un Rīgas 13.vidusskolas 12.klases skolēni. Vēl šonedēļ gaidāmi interesenti no Rīgas 25.vidusskolas, bet nākamnedēļ – pamatskolas „Rīdze” un Jelgavas skolēni.

Par tiesu sistēmu un tiesneša darbu Rīgas 49.vidusskolas skolēniem šodien pastāstīja Civillietu departamenta tiesnesis Aivars Keišs. Viņš skolēniem uzsvēra – tiesneša amats nav vienkārši profesija, bet dzīvesveids, jo darbam ir jāvelta daudz vairāk laika nekā darba stundu robežas, tāpat tiesnesim amatam noteikti vairāki ierobežojumi, piemēram, strādāt vēl papildu darbu. Ar interesi skolēni klausījās, ko tiesnesim nozīmē vadīt tiesas sēdi, kādi ir sēdes priekšsēdētāja pienākumi un kā tiesneši nonāk pie gala sprieduma lietā.

Savukārt Rīgas 13.vidusskolas skolēniem Administratīvo lietu departamenta tiesnese Veronika Krūmiņa vadīja tiesību pamatu stundu, stāstot gan par Latvijas tiesu sistēmu, gan par tiesību nozarēm. Tiesnese atbildēja arī uz dažādiem skolēnu jautājumiem, piemēram, par juristu izglītību un tiesnesim nepieciešamajām rakstura īpašībām un tiesneša pienākumiem. Skolēni gribēja arī zināt, kas tiesneša darbā ir vissarežģītākais un kāda bijusi pati pretrunīgākā lieta tiesneses darbā.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus, iestādes un karjeras konsultācijas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir "Atver profesijas durvis!", galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211