26. novembrī Augstāko tiesu apmeklēja Armēnijas, Gruzijas un Azerbaidžānas tiesneši un tiesnešu mācību centru pārstāvji. Par tiesnešu mācībām atbildīgās personas tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un sarunā iepazinās ar Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā, struktūru un vēsturi. Īpaša interese bija par Augstākās tiesas tiesnešu tālākizglītību, Augstākās tiesas kompetenci zemāku instanču tiesu tiesnešu profesionālajā pilnveidē un Augstākās tiesas sadarbību ar Latvijas tiesnešu mācību centru.

Viesi apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju.

Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas tiesnešu mācību centru pārstāvji projektu „Atbalsts Azerbaidžānas tiesām un justīcijai”, „Tiesu varas stiprināšana Armēnijā” un „Likumdošanas un justīcijas reforma Dienvidkaukāzā” ietvaros apmeklē Lietuvu, Latviju un Igauniju. Projekti tiek realizēti ar Vācijas Juridiskās sadarbības fonda atbalstu.

Uzņemšanas laikā Latvijā Armēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas tiesnešu mācību centru delegācijai bija tikšanās ar Latvijas Tiesnešu mācību centra pārstāvjiem, Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas pārstāvjiem un Augstākās tiesas priekšsēdētāju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211