25.oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja Kazahstānas Tiesu administrācijas pārstāvji, kas Latvijā ieradušies iepazīties ar Latvijas tiesu pieredzi informācijas tehnoloģiju ieviešanā.

Vispārējo informāciju par Latvijas tiesu IT sistēmām, e-lietas ieviešanu un “lietu svēršanas” pilotprojektu Kazahstānas pārstāvji jau bija guvuši Tiesu administrācijā. Augstākajā tiesā viņus interesēja tieši Augstākās tiesas Administrācijas darba pieredze, esot autonomai no Tiesu administrācijas. Viesi uzklausīja arī Augstākās tiesas pieredzi attālināto tiesas sēžu organizēšanā, kā arī par tiesnešu iespējām strādāt attālināti.

Savukārt Augstākās tiesas Administrācijas pārstāvji ar interesi klausījās Kazahstānas Tiesu administrācijas vadītāja Naila Ahmetsakirova pieredzes stāstījumu, cik ļoti augstā līmenī ir tiesu IT, digitālie un mākslīgā intelekta risinājumi Kazahstānā. Pieteikumi tiesās praktiski ienāk tikai elektroniski, tiesas sēdēs visi dalībnieki, izņemot, tiesnešus, piedalās lielākoties attālināti, personas identifikācijai plaši tiek pielietoti biometrijas dati. Apmēram 20% civillietu sagatavo mākslīgais intelekts. Nākamgad paredzēts ieviest publiski pieejamu “virtuālo tiesu”, kurā ikviens, ievadot savas problēmas informāciju, saņems prognozētos tiesvedības scenārijus un varēs izlemt, vai vērts tiesāties. Savukārt tiesneši jau šobrīd savā darbā izmanto “virtuālo padomnieku”, kas pēc lietas datu ievadīšanas atlasa attiecīgo tiesu praksi un normatīvus un piedāvā pamatdarbību scenārijus.

Kazahstānas Tiesu administrācija administrē visas 350 Kazahstānas tiesas, kurās strādā aptuveni 2660 tiesneši. Tā nav ne Tieslietu ministrijas, ne Augstākās tiesas pakļautībā esoša iestāde, bet ir patstāvīga centrālā valsts iestāde. Tās budžets ir nemainīgi noteikts procents no valsts budžeta, un tā tiesīga ar to rīkoties pilnīgi patstāvīgi.

Kazahstānas delegācija Augstākajā tiesā tikās ar Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju Pāvelu Veļecki un Komunikācijas nodaļas vadītāju Rasmu Zvejnieci.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211