Pirmdien, 17. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Ķīnas. Tās sastāvā bija gan tiesneši, gan tiesu darbinieki no Ķīnas apelācijas tiesas. Dalībnieki tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani.

Anita Zikmane viesiem sniedza ieskatu Latvijas tiesu sistēmas struktūrā, paskaidrojot sistēmā esošo institūciju funkcijas. Detalizētāk tika aplūkota Augstākās tiesas struktūra un funkcijas. Īpašu interesi delegācijas pārstāvji izrādīja par jautājumiem, kas skar tiesnešu karjeras jautājumus, tiesnešu kvalifikāciju, atlasi un novērtēšanu. Delegāciju interesēja jautājums par to, kā notiek lietu sadale, ņemot vērā tiesnešu atšķirīgo lietu izskatīšanas ātrumu. Īsumā tika pārrunāts līdzīgais un atšķirīgais abu valstu tiesu sistēmā. Anita Zikmane iepazīstināja viesus arī ar Judikatūras nodaļas darbu un lomu vienotas tiesu prakses veidošanā.

Delegācija izstaigāja arī Tiesu pils telpas – muzeju un vēsturisko Senāta zāli, gūstot ieskatu tiesu sistēmas vēsturē un paužot lielu apbrīnu par to, kā Latvijas Augstākā tiesa spējusi saglabāt tiesu varas vēsturisko mantojumu un izveidojusi tik pārskatāmu muzeju.

Delegācija viesojas Rīgā no 17. līdz 19. septembrim pieredzes apmaiņas vizītē.  Viesi apmeklē arī Latvijas Tiesnešu mācību centru, Rīgas apgabaltiesu un Saeimu.

 

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste.
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396