Šodien, 14.oktobrī, plkst.9.00–15.00 Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference “Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā”.

Konferences programma: skatiet šeit

Tiešraide: skatiet šeit

Tieslietu ministrijas YouTube kontā būs skatāms arī konferences ieraksts. 

Pirms divdesmit gadiem – 2002. gada 1. janvārī – spēkā stājās Latvijas komercdarbības regulējuma stūrakmens – Komerclikums.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs toreiz bija Komerclikuma projekta autoru grupas vadītājs, viņš arī sagatavojis Komerclikuma komentārus. Aigars Strupišs atzīmē: “Tika pareģots, ka Komerclikuma pieņemšana izraisīšot bankrotu viļņus un ka neviens negribēšot kļūt par valdes locekļiem augstās atbildības dēļ. Pareģojumi nav piepildījušies: mums jau 20 gadus ir moderna, sakārtota komercdarbības sfēra.”

Aigars Strupišs konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Korporatīvā pārvaldība: juridiskā un morālā atbildība”.

Savukārt paneļdiskusijā “Valdes loma un atbildība. Kā krīzes, jauni riski un izmaiņas likumos to ietekmē?” dalībnieks būs Senāta Civillietu departamenta senators Intars Bisters.

Konferencē, kas veltīta šai gadadienai, piedalīsies Augstākās tiesas tiesneši, Latvijas Universitātes mācībspēki, advokāti no vadošajiem juridiskajiem birojiem, uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji un citi nozares eksperti. Konferences ietvaros tiks pasniegta “Latvijas Korporatīvās pārvaldības balva 2022”.

Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Augstāko tiesu, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvo padomi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211